Toyota: laadpaal inbegrepen bij Prius plug-in Hybrid

Prius plug in incl laadpaal

Iedereen die een Toyota Prius Plug-in Hybrid koopt, krijgt daar een laadpaal aan huis bij. De auto komt na de zomer op de markt. Toyota Nederland zegt voor deze aanpak gekozen te hebben omdat ze willen dat de berijders de auto ook daadwerkelijk gaan opladen.

“Als mensen veel dingen moeten regelen, haken ze af”, aldus woordvoerder Guido Roozekrans van Louwman & Parqui. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid.” De laadpaal zit standaard bij de prijs inbegrepen. Of er nog een deel bijgedragen wordt door de importeur zelf, laat Roozekrans in het midden.

Toestemming
Technisch dienstverlener Imtech liet vandaag weten naar verwachting dit jaar nog tussen de 1.300 en 2.500 zogenoemde intelligente laadpalen bij de Toyota-berijders te plaatsen. “We schatten ongeveer dat aantal te verkopen. We verwachten veel vraag gezien de 0%-bijtelling”, zegt Roozekrans.

Mensen die een Toyota kopen maar geen eigen grond hebben, kunnen een paal op gemeentegrond laten zetten, maar die gemeente moet dan wel toestemming geven. “Er zijn meer dan vierhonderd gemeenten, ze hebben ieder hun eigen beleid”, zegt Roozekrans hierover.

Registratie
De laadpalen heten intelligent omdat het systeem registreert, waardoor de stroom bijvoorbeeld bij de werkgever gedeclareerd kan worden. Dankzij de Mennekes-stekker kan de auto ook bij de openbare punten opgeladen worden.  

Volgens Louwman & Parqui is de uitrol van de laadpalen aan huis uniek. “In ieder geval voor Nederland.” Ook de Toyota-dealers krijgen een principe een dubbele laadfaciliteit van hetzelfde systeem. “Maar zij kunnen er ook voor kiezen dat door een andere partij aan te laten leggen.”

Louwman & Parqui werkt bij de uitrol van het laadpalennetwerk samen met The New Motion, de feitelijke opdrachtgever.

Bron automotive-online.nl

Laat wat van je horen