Toyota plant bomen

Bossen door Toyota

Via toyota >Veel auto’s en de productieprocessen van Toyota zijn ‘groen’. Maar we doen meer voor de natuur. Zo plantten we bij Toyota City in Japan maar liefst 45 hectare bos. Een deel daarvan draagt nu een prestigieus certificaat.

Op die manier dragen we ons steentje bij aan het milieu. Onderdeel van dit project is het zogeheten Forest of Toyota, Toyota Foresta Hills Model Forest. Dit bosgebied van vijftien hectare wordt gebruikt voor kleinschalige land- en bosbouw (satoyama in het Japans) en werd in 1997 gestart. Het gebied geldt als proeftuin en voorbeeld voor het delen van expertise. Op milieuvlak, maar ook voor bosbehoud en bebossing.

Voor dit gebied hebben we nu de hoogste duurzaamheids certificering ontvangen. Het certificaat komt van de gerenommeerde instelling SEGES. Dit Social and Environmental Green Evaluation System evalueert en certificeert de bijdrage die bedrijven leveren aan natuurbehoud. Dat we met ons bos de hoogste SEGES-certificering hebben verdiend, ervaren we als een schitterend compliment.

Bron: blog.toyota.nl

Laat wat van je horen