Toyota gaat voor Shock Proof

Toyota gaat voor shock proof

Via blog.toyota.nl > Sterkere gebouwen, speciale machines, glas dat niet kan breken. Wat kun je allemaal doen om een autofabriek tegen aardbevingen te beschermen? Sinds de zeer zware zeebeving in noord Japan van medio maart zoekt Toyota naar manieren om de gevolgen van extreem natuurgeweld voor jou als klant zo goed mogelijk te beperken.

De aardbeving in Japan hield ons bedrijf maanden achtereen in zijn greep. De productie raakte achterop omdat onze fabrieken niet konden draaien. Nou viel de schade aan de gebouwen heel erg mee – onze fabrieken staan vooral in het zuiden van Japan, maar we hadden wél onze mensen naar huis gestuurd om daar orde op zaken te kunnen stellen. Bovendien was de toevoer van onderdelen piepend en knarsend tot stilstand gekomen.

De zeebeving en daarop volgende tsunami hebben ervoor gezorgd dat Toyota op een andere manier naar de productie is gaan kijken. Deze moet "shock proof" worden.

Natuurlijk hebben we niet de illusie dat we in de toekomst een tsunami of aardbeving kunnen voorkomen. Toch willen we beter voorbereid zijn op een volgende ramp. We realiseren ons als geen ander dat die vanzelf komt. Natuurrampen zijn voor Japan namelijk even gewoon als hoog water in de Rijn.

Maar welke voorzorgsmaatregelen kun je treffen? Wij zetten in op ‘versterken’. Nee, niet (alleen) de gebouwen en de machines. De héle productieketen moet shock proof worden.

Toyota gaat daarom nog meer dan voorheen in haar modellen standaardonderdelen gebruiken. Deze onderdelen worden bovendien bij meerdere (ook geografisch verspreide) leveranciers ingekocht, zodat de kans klein is dat de aanvoer helemaal stilvalt. Daarnaast zullen we zeer gespecialiseerde leveranciers vragen om een buffervoorraad aan te leggen van bijzondere onderdelen. Met deze stappen is de kans minimaal dat de levering van onderdelen stokt.

Het ambitieuze doel is om bij een vergelijkbare ramp als eerder dit jaar de productie binnen 2 weken te  hervatten. Mocht dat humanitair ook kunnen, natuurlijk.

Bron: blog.toyota.nl

Laat wat van je horen