Praktijkverbruik van zakelijke personenauto’s en plug-in voertuigen (TNO onderzoek)

Het TNO onderzoek naar het praktijkverbruik heeft veel stof doen opwaaien. Toch komt Toyota hier goed mee uit de test. Naast het praktijkverbruik van conventionele auto’s, zijn in het TNO onderzoek onder meer ook de Plug-in Hybrids onderzocht. Dit levert de volgende conclusies op:

One Liners met betrekking tot Plug-in Hybrids
1.Plug-ins hybrids zijn in de praktijk de zuinigste auto’s op de Nederlandse markt.
2.In absolute zin wijkt het meerverbruik van Plug-in Hybrids niet af t.o.v. conventionele auto’s.
3.Plug-in Hybrids hebben een enorm verbeterpotentieel.
4.Naar schatting wordt nu al een kwart van de ´plug-in kilometers´ elektrisch afgelegd.
5.Berijders die weinig laden creëren een hoger praktijkverbruik.

Verder blijkt dat er volgens de TNO-onderzoekers nog geen definitieve conclusies te trekken zijn over het praktijkverbruik van plug-in voertuigen, omdat de datasets beperkt van omvang zijn en mogelijk niet representatief voor de gehele populatie plug-in voertuigen in Nederland.

Er zijn 3 modellen in het onderzoek bestudeerd: Prius Plug-in Hybrid, Opel Ampera en Chevrolet Volt. Hieronder de conclusies in detail:

1. PLUG-INS ZIJN IN DE PRAKTIJK DE ZUINIGSTE AUTO’S OP DE NEDERLANDSE MARKT
De geanalyseerde plug-in auto’s blijken niet alleen op basis van typekeuring maar ook in de praktijk gemiddeld de zuinigste auto’s op de Nederlandse markt.

2. IN ABSOLUTE ZIN (= werkelijke CO2-uitstoot) WIJKT HET MEERVERBRUIK VAN DE PRIUS PLUG IN HYBRID NIET AF T.O.V. CONVENTIONELE AUTO’S
De in dit rapport geanalyseerde voertuigen rijden een lager aandeel van hun kilometers elektrisch dan het aandeel dat impliciet wordt verondersteld in de typekeuringstest. Daardoor is het meerverbruik in relatieve zin hoger dan bij conventionele voertuigen. Het meerverbruik van plug-ins in de praktijk wijkt echter in absolute zin nauwelijks af van het meerverbruik van conventionele zuinige auto’s.

3. PLUG-IN AUTO’S HEBBEN EEN ENORM VERBETERPOTENTIEEL
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er voor plug-in voertuigen nog een enorm verbeterpotentieel aanwezig is, dat benut kan worden door de voertuigen in de juiste toepassingen in te zetten en het voor gebruikers mogelijk en aantrekkelijk te maken een groter deel van hun kilometers te rijden op uit het net geladen elektriciteit.

 4. NAAR SCHATTING WORDT NU AL EEN KWART VAN DE ´PLUG-IN KILOMETERS´ ELEKTRISCH AFGELEGD
Met de door Toyota standaard meegeleverde oplaadpunten en de overige beschikbare laadfaciliteiten in Nederland is een derde van de gemonitorde voertuigen reeds in staat om gemiddeld 1 à 2 keer per dag op te laden. Geschat wordt dat plug-in voertuigen nu reeds een kwart van alle kilometers elektrisch rijden. Verwacht mag worden dat deze cijfers stijgen bij een groeiende beschikbaarheid van laadpunten.

5. BERIJDERS DIE WEINIG LADEN CREËREN EEN HOGER PRAKTIJKVERBRUIK
Het verschil tussen normverbruik en praktijk is bij plug-in voertuigen potentieel anders dan bij conventionele voertuigen omdat, naast de aspecten die voor die die voertuigen het praktijkverbruik bepalen, ook het aandeel elektrisch gereden kilometers het praktijkverbruik sterk beïnvloedt. Dus naast de ´rechtervoet´ is ook de ´rechterhand´ (oplaadgedrag) van groot belang. Ook speelt het uitroltempo van de oplaadinfrastructuur een belangrijke rol. Ook speelt het uitroltempo van de oplaadinfrastructuur een belangrijke rol.

Bron: informatie via de Toyota dealer. > via pers toyota.nl

Reacties

  1. Als men gewoon de stekker erin stopt verbruikt zn plugin bijna niets. Probleem van de werkgevers niet de auto merken

Laat wat van je horen