Nieuwe crash test dummy van Toyota verstijft

Toyota viert de geboorte van de vijfde generatie van zijn crashtest dummy THUMS. Met de virtuele pop kan Toyota simuleren hoe een mensenlijf reageert tijdens diverse stadia van een botsing.

THUMS staat voor Total Human Model for Safety, een virtuele biometrische crashtest dummy die qua ‘samenstelling’ (botten, zenuwen, spieren, organen) overeenkomt met het menselijk lichaam. Het eerste model stamt uit 1997, inmiddels heeft de vijfde generatie van THUMS het levenslicht gezien.

Met de nieuwe ‘pop’ kan Toyota nu ook simuleren hoe het menselijk lichaam reageert tijdens de verschillende stadia van een crash. Zo is het een natuurlijke reactie dat de inzittenden van een auto hun spieren aanspannen bij een plotselinge rem- of uitwijkactie. Dit heeft invloed op de krachten die de inzittenden krijgen te verwerken tijdens een botsing.

Toyota kan met de nieuwe technologie onderzoeken hoe de passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen en -systemen moeten reageren voor en tijdens een botsing. De Japanners stellen de technologie van THUMS ook beschikbaar aan derden, waaronder andere autofabrikanten.

Laat wat van je horen